Ondertussen

Door kinderen voor kinderen

Leerlingen van het nieuwe kindcentrum Speel en Leer hebben eigenhandig meegewerkt aan de baksteenarchitectuur van hun nieuwe school in Veenhuizen.
#doorkinderenvoorkinderen

Volkskrant artikel VDPA project

Een artikel over de nieuwe woning van onze directeur Arnold Venema in de Volkskrant. CLT, gasloos en enegieneutraal. Foto door Harry Cock.

Oplevering CKC

Nieuwbouw integraal kindcentrum Speel en Leer in Veenhuizen. Bijzondere inpassing in een van de voormalige koloniën van Weldadigheid.
Oplevering Oktober 2020.

Transformatie stadslocatie VDPA

Bij een inventarisatie in de vroegere houthandel Wigbold aan het Boterdiep is een ‘houtstek’ uit de achttiende eeuw aangetroffen. De gemeente Groningen wil deze klassieke zaag- en opslagconstructie voor timmerhout behouden bij de herontwikkeling van het complex. De houthandel is onlangs verkocht aan een projectontwikkelaar die er huizen wil realiseren, zegt wethouder Roeland van der Schaaf.
De wethouder ziet het bouwwerk als goed voorbeeld van de cultuurhistorische ‘Sleeping Beauties’ die de gemeente ’wakker wil kussen’. Dat is één van de speerpunten in het actieprogramma Erfgoed en Archeologie waarvoor de gemeente dit jaar 500.000 euro uittrekt.

Beste gebouw in Groningen 2019

Ons project aan de Grachtstraat heeft maar liefst drie prijzen gewonnen tijdens de dag van de architectuur

De Klamp_oever

We zijn een groep jonge architecten. Een positieve bijdrage kunnen leveren aan het woon-, werk, en leefgenot van mensen is wat ons motiveert.

Ondertussen

Door kinderen voor kinderen

Leerlingen van het nieuwe kindcentrum Speel en Leer hebben eigenhandig meegewerkt aan de baksteenarchitectuur van hun nieuwe school in Veenhuizen.
#doorkinderenvoorkinderen

Projecten

Schuurwoning

Schuurwoningen

De schuurwoning is het antwoord op de wens eenvoudiger en dichter bij de natuur te wonen. De schuurwoning is gebaseerd op de oervorm van het huis of de schuur. Iedereen tekende het als kind als voorbeeld van een huis, met een lage dakgootlijn en een zadeldak. We gebruiken natuurlijke, authentieke materialen, zoals eiken gebinten, houten gevels en stoere robuuste details. In een schuurwoning ervaar je het binnen-buitenleven en leef je dichter bij de natuur.